Shiv Chalisa

Shiv Chalisa

Shiv Chalisa

Shiv Chalisa is a devotional hymn dedicated to the Hindu deity, Lord Shiva. Adapted from Shiva Purana, it has 40 chaupais and is recited daily or on special festivals like Maha Shivaratri is recited by Shiva worshipers.

Shiv Chalisa

Jai Ganesh Girija Suvan

Mangal Mul Sujan

Kahat Ayodhya Das

Tum Dey Abhaya Varadan

Om Namah Shivay…

Om Namah Shivay…

Om Namah Shivay…

Jai girija pati dinadayala

Sada karat santan pratipala (x2)..

Bhala Chandrama Sohat nike

Kanan kundal nagaphani ke

Kanan kundal nagaphani ke…

Anga Gaur shira ganga bahaye

Mundamala tan chhara lagaye

Mundamala tan chhara lagaye..

Vastra khala baghambar sohain

Chhavi ko dekha naga muni mohain

Chhavi ko dekha naga muni mohain..

Maina matu ki havai dulari

Vama anga sohat chhavi nyari

Kara trishul sochat chhavi bhari

Karat sada shatrun chhayakari

Jai girija pati dinadayala

Sada karat santan pratipala (x2)..

Om Namah Shivay… Om Namah Shivay…

Om Namah Shivay… Om Namah Shivay…

Om Namah Shivay… Om Namah Shivay…

Om Namah Shivay… Om Namah Shivay…

Nandi ganesh sohain tahan kaise

Sagar madhya kamal hain jaise

Sagar madhya kamal hain jaise

Kartik shyam aur gana rauo

Ya chhavi ko kahi jata na kauo

Ya chhavi ko kahi jata na kauo

Devan jabahi jaya pukara

Tabahi dukha prabhu apa nivara

Tabahi dukha prabhu apa nivara

Kiya upadrav tarak bhari

Devan sab mili tumahi juhari

Turata shadanana apa pathayau

Luv nimesh mani mari girayau

Jai girija pati dinadayala

Sada karat santan pratipala (x2)..

Apa Jalandhara asura sanhara

Suyash tumhara vidit sansara

Suyash tumhara vidit sansara

Tripurasur sana yudha machai

Sabhi kripakar lina bachai

Sabhi kripakar lina bachai

Kiya tapahin bhagiratha bhari

Purahi pratigya tasu purari

Purahi pratigya tasu purari

Darpa chod ganga thabb aayee

Sevak astuti karat sadahin

Ved naam mahim thabb gayee

Akatha anadi bhed nahin pai

Jai girija pati dinadayala

Sada karat santan pratipala (x2)..

Om Namah Shivay… Om Namah Shivay…

Om Namah Shivay… Om Namah Shivay…

Om Namah Shivay… Om Namah Shivay…

Om Namah Shivay… Om Namah Shivay…

Pragati udadhi mantan te jvala

Jarae sura sur bhaye bihala

Jarae sura sur bhaye bihala

Mahadev thab kari sahayee,

Nilkantha tab nam kahai

Nilkantha tab nam kahai

Pujan Ramchandra jab kinha

Jiti ke lanka vibhishan dinha

Jiti ke lanka vibhishan dinha

Sahas kamal men ho rahe dhari

Kinha pariksha tabahin purari

Ek kamal prabhu rakheu joyee

Kamal nain pujan chahain soi

Jai girija pati dinadayala

Sada karat santan pratipala (x2)..

Kathin bhakti dekhi prabhu shankar

Bhaye prasanna diye-ichchhit var

Bhaye prasanna diye-ichchhit var

Jai jai jai anant avinashi

Karat kripa sabake ghat vasi

Karat kripa sabake ghat vasi

Dushta sakal nit mohin satavai

Bhramat rahe man chain na avai

Bhramat rahe man chain na avai

Trahi-Trahi main nath pukaro

yahi avasar mohi ana ubaro

lai trishul shatrun ko maro

sankat se mohin ana ubaro

Jai girija pati dinadayala

Sada karat santan pratipala (x2)..

Om Namah Shivay… Om Namah Shivay…

Om Namah Shivay… Om Namah Shivay…

Om Namah Shivay… Om Namah Shivay…

Om Namah Shivay… Om Namah Shivay…

Mata pita bhrata sab hoi

sankat mein puchhat nahin koi

sankat mein puchhat nahin koi

swami ek hai aas tumhari

Ai harahu ab sankat bhari

Ai harahu ab sankat bhari

Dhana nirdhana ko deta sadaa hii

jo koi jaanche so phala paahiin

jo koi jaanche so phala paahiin

astuti kehi vidhi karai tumhari

shambhunath ab tek tumhari

Shankar ho sankat ke nashan

mangal karan vighna vinashan

Jai girija pati dinadayala

Sada karat santan pratipala (x2)..

Yogi yahi muni dhyan lagavain

sharad narad shisha navavain

sharad narad shisha navavain

Namo Namo jai namah shivaya

Sura Brahmadik par na paya

Sura Brahmadik par na paya

Jo yah patha karai man lai

Ta par hai shambhu sahai

Ta par hai shambhu sahai

Riniyan jo koi ho adhikari

Patha Karai so pavan hari

Putra-hin ichchha kar koi

Nischaya Shiva prasad Tehin Hoi

Jai girija pati dinadayala

Sada karat santan pratipala (x2)..

Om Namah Shivay… Om Namah Shivay…

Om Namah Shivay… Om Namah Shivay…

Om Namah Shivay… Om Namah Shivay…

Om Namah Shivay… Om Namah Shivay…

Pandit trayodashi koi lavai

dhyan-purvak homa karavai

dhyan-purvak homa karavai

trayodashi vrat kare hamesha

tan nahi take rahe kalesha

tan nahi take rahe kalesha

Dhuupa diipa naivedya chadhaave

shankara sammukha paatha sunnave

shankara sammukha paatha sunnave

Janma janma ke paapa nasave

Anta vaas shivapura men paave

Kahat Ayodhya aas tumhari

jaani sakal dukh harhu hamari

Jai girija pati dinadayala

Sada karat santan pratipala (x2)..

Om Namah Shivay… Om Namah Shivay…

Om Namah Shivay… Om Namah Shivay…

Om Namah Shivay… Om Namah Shivay…

Om Namah Shivay… Om Namah Shivay…

Dohaa

!!! Nitya Nema Kari Pratahi !!!

!!! Patha Karau Chaalis !!!

!!! Tum Meri Manokamana !!!

!!! Puran Karahu Jagadisha !!!

In addition, to the lyrics, you can also watch the music video of Shiv Chalisa.

Shiv Chalisa Youtube Video

I hope you enjoyed the song  Shiv Chalisa . Please share your valuable comments within the comment box.

If you don’t discover your favored song lyrics, then you can request us to feature the tune in our library here.

Thank You for visiting us!

Check Lyrics for  Mahalakshmi Mantra lyrics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
LatestLyrics by Category

Also See

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.